Info

 

 
 

 

Mäsen m.fl. sjöars fiskevårdsområdesförening.

Vätenförvaltare: Mäsen med flera sjöar samt tillhörande vattendrag.

Området innehåller 10 sjöar samt tillhörande vattendrag.

Sjöar:

Mäsen 467 ha

Oklången 258 ha

Skärsjön 41 ha

Buasjön 20 ha

Öresjön 12 ha

Mjönesjön 7 ha

Björkesjön 6 ha

Högsjön 4 ha

Stora Kvarnsjön 3 ha

Lilla Kvarnsjön 1 ha

Vätenförvaltare: Mäsen med flera sjöar samt tillhörande vattendrag.

Belägenhet: 

Karl Gustav c:a 30km NO Varberg. 

Från riksväg 41 tag mot Kungsäter i Derome. Kör genom Grimmared. 

Vid Stackenäs tag höger mot Karl Gustav.