Fiske

Fiskekort

  1. Fiskekortförsäljning:

Mitt i Karl Gustav, vänster från bensinmacken, finns en fiskekortautomat, annars hos finns det hos följande:

Ove Wennerström, Hagadal 070-5580105,
Göran Wennerström, Torsberg 070-6580314,
Bertil Gunnarsson, Bua gård 
Donald Hjalmarsson, Fönhult 
Ronny Johansson, Österby Mellangården 
Jan Holtschmit, Dammeberg 

Fiskekortspriser
40:-/dag,
150:-/vecka,
300:-/år.
Familjekort 300:-/år.

Angeldon: 10 st 50:-/dag + fiskekort. Barn upp till 15 år fiskar gratis.

OBS! Gäddor under 40cm och över 70 cm bör återutsättas.

Köp fiskekort för Fiskevårdsområde direkt via Swish i mobilen

Swish nr 12 35 93 28 84
Ange typ av kort som meddelande
Swish-kvittot är ditt fiskekort

Fiskarter

Abborre

Abborre – Perca fluviatilis

Abborren är en livfull och effektiv rovfisk som tar byten i alla storlekar. Mindre abborrar livnär sig på allt från mygglarver till fiskyngel. När den blir större övergår om möjligt till en fiskdiet. Om det är brist på föda, eller fiskyngel, kan abborrarna bli småvuxna och magra, det vi kallar för tusenbröder. De är tåliga fiskar, och en av de fiskarter i våra vatten som tål försurning bäst.

Abborren leker på våren när vattentemperaturen är runt 7-8 grader. Leken sker på grunt vatten, nära stranden. Abborrarna är uppskattade matfiskar. De är goda både som små och som stora. Filea den gärna. Deras närmsta släktingar är gösen och gersen med vilka abborren delar sina vassa gällock och spetsiga ryggfenor. Det finns totalt tre olika abborrarter i världen.

Abborren är Medelpads landskapsfisk. Det svenska namnet kommer av att fisken är taggig och stickig, och det vetenskapliga namnet av flod.

Utbredning

Abborren är nog den fiskart vi återfinner i flest sjöar och vatten i Sverige. Den finns över hela landet, från fjälltrakterna, i näringsrika slättsjöar och näringsfattiga bruna skogssjöar. Den trivs också bra i rinnande vatten, och längs kusten ner till Skåne. Den finns vidare österut i Asien.

I Sverige finns inget hot mot abborrarna, och sällan några fiskerestriktioner. Dock har man på senare år sett minskad mängd abborre längs Östersjökusten, där vissa teorier menar att det beror på den stora mängden spigg.

Storlek och tillväxt

När abborren är liten växer den fort, och den är redan under andra året över 10 cm lång i bästa fall. Efter det går det långsammare. Får du en abborre på över 30 cm är den ofta mer än tio år gammal. Som mest blir aborren drygt 20 år gammal, och kan uppnå en längd av ca 60 cm.

Honorna är de som blir stora, för att kunna lägga många romkorn. Hannarna blir inte lika stora, då de ändå är framgångsrika och kan föröka sig. Hannarna kan därför gå i lek tämligen små och unga, medan honorna behöver lite mer storlek. Rommen läggs i långa vita band.

Sportfiskerekord

Sportfiskerekordet i Sverige är 3.15kg.

Fisketips

Abborren är en typisk rovfisk som ofta jagar i stim. Ser du stim skrämd småfisk som hoppas i ytan kan det vara några större abborrar som jagar upp småfisk! Har du fått en är chansen stor att du får fler, passa på och var snabb innan stimmet drar vidare mot nya jaktmarker.

Fiske under Sommarhalvåret
Bästa fisket efter abborre är under högsommaren och tidig höst. Fisken älskar varmt vatten och drar sig ofta till områden där den kan stå och sola sig, t.ex. på relativt grunt vatten nära växtlighet och vass, nedfallna träd och vasar, där det också finns gott om föda.
Dragtips: Jiggar kan vara mycket effektiva på abborrar, men den effektivaste färgkombinationen varierar från sjö till sjö – testa dig fram! Under sommaren fiskar du abborren med mask på mete eller med mindre spinnare, små skeddrag eller mindre vobblers. Det går även att ta abborre med fluga. Ett spännande sätt att fånga större abborrar på är via ytgående wobblers, s.k. Poppers. Dessa dras ryckvis fram på ytan och skvätter upp små skurar av vatten för att efterlikna en skadad fisk. De ofta våldsamma huggen kommer snabbt och oväntat underifrån, så håll hela tiden ett öga på draget.

Fiske under Vinterhalvåret
Abborren är utan tvekan även en Sveriges populäraste fisk att pimpla efter på vintern. På vintern är abborren mindre aktiv och drar sig ofta ned mot djuphålorna, fiska på mellan 3 till 10 meters djup. Framförallt är fisket bra under tidig vår, d.v.s. februari-mars då den blir mer aktiv. Ett tips är att abborren ofta står längst djupbranterna på vintern, så att den kan röra till djupare eller grundare vatten. Detta gör den eftersom den har en sluten simblåsa och därför inte kan tryckkompensera, utan istället påverkar låg- och högtryck abborren så att den måste röra sig mot grundare eller djupare vatten.
Ofta fungerar röda och vita färger bra under vinter. Agna med maggot eller ett utkramat abborreöga så ökar dina chanser att få napp. En annan sak att tänka på är att vara försiktig i pimpelrörelserna och inte för yvig, då stora rörelser skrämmer abborren. Pimpla istället försiktigt och landa pimpeln mot botten ibland, och fiska med nätta rörelser. Fiskedrag: Pimpla med vertikal och balanspirkar.

Gädda

Gädda

Gädda – Esox Lucius

Gäddan är en utpräglad rovfisk, och dess enda naturliga fiende är oftast andra större gäddor. En gädda kan sätta i sig en fisk som är upp till halva dess egen storlek. I stort sett äter gäddan mest mindre fiskar, men om tillfälle ges äter den även andra djur, t.ex. små fåglar, vattensorkar eller reptiler. Gäddan sväljer alltid bytet med huvudet först, och vänder vid behov fisken så att den ska komma rätt. När gäddan väl har börjat svälja sitt byte gör de bakåtriktade tänderna på käkar, i gommen och på tungan, att det är omöjligt för den att spotta ut bytet igen. Det kan leda till att ett allt för stort byte, kanske en sjöfågel, fastnar i gäddans hals, så att både jägare och byte dör.Gäddan leker tidigt på våren efter islossningen och går gärna upp på översvämmade fält och ängar där den lägger sin rom i det soluppvärmda vattnet. På så vis utvecklas rommen snabbare, och de nykläckta larverna får skydd i en miljö med rikligt med små bytesdjur.
Gäddans bajs undviks av andra fiskar, då bajset innehåller alarmhormoner. Andra fiskar känner alltså att det luktar ”fara”.På en enkätförfrågan till alla Sveriges fiskevårdsområdesföreningar om vilken man ansåg vara den viktigaste fisken i sitt vatten, ”vann” gäddan!Gäddans vetenskapliga namn är Esox lucius. Esox har ett lite otydligt ursprung, men via grekiskan antyder det långsmal fisk. Lucius anses komma från ”lysande”, då man ansåg att det mycket vita fina köttet lyste om natten. Det svenska namnet kommer från det fornnordiska ordet för gadd eller spik. Närmaste släkting är muskellunge, en nordamerikansk gädda. Gäddan är Östergötlands landskapsfisk.Gäddan är en utmärkt och mycket uppskattad matfisk, där delar av den svenska yrkesfiskefångsten går på export främst till Frankrike. Det finns inget hot mot gäddan, varför den inte finns med på någon ”rödlista”. Men, inom sportfisket tillämpas ofta ”no kill” för att spara stora fiskar, dels för att de ska kunna reproducera sig, dels för att andra sportfiskare också ska få chansen. Gäddan är tålig och robust och klarar sig bra om man släpper tillbaks den snabbt.

Utbredning

Gäddan är den främsta rovfisken i Sverige och en mycket populär art för sportfiskare. Den finns i hela Sverige, med undantag för vissa delar av fjällvärlden. På senare år har gäddor påträffats i fjällvatten där den tidigare saknats, personligen har jag (Thomas) t.ex. fångat gädda i Langas, där den enligt samerna tyvärr vandrade upp för bara något år sedan. Gäddan trivs både i sjöar och lugnflytande åar och älvar. Lekvandringar förekommer.Gäddan finns också längs Östersjökusten i bräckt vatten runt till Öresund. Den finns i övrigt cirkumpolärt på norra halvklotet. På senare år har gäddorna minskat kraftigt längs Östersjöns kuster på flera håll. I Stockholms skärgård kan det åtminstone till del bero på fisketrycket. Därför har fredningszoner inrättats här. Andra områden, som kring Kalmarsund, är det oklart varför gäddan minskat, men forskning pågår. En teori är att då torsken minskat kraftigt, har storspiggen ökat väldigt mycket, och att spiggen då dels äter gäddlarver, dels konkurrerar om gäddans yngelföda. Andra menar att det är en effekt av mellanskarvens utbredning.Man kan säga att gäddan är för sportfiskaren, vad en Volvo är för bilentusiasten. Gillar man bilar, vill man helst kanske ha en Ferrari, men man kanske får nöja sig med en Volvo, som ju faktiskt är väldigt bra. Sportfiskare vill ofta helst fånga en stor lax, men får oftast nöja sig med en stor och stridbar gädda, som också ger en fin upplevelse!Trots rik tillgång på bytesfisk, kan gäddan minska i antal i stora grumliga vatten. Det kan bero dels på att denna miljö är idealisk för gösen, som då konkurrerar med gäddan, dels kan det bero på att då gäddan jagar med synen, blir jakten svårare i grumligt vatten. Det kan också finnas en omvänd predationseffekt, på så vis att vitfisken söker skydd för rovfisk i tät vegetation och grunt vatten, och kan då också äta en hel del gäddyngel här.Vid standardiserade nätprofisken fångas oftast endast enstaka gäddor. Det beror på att gäddan inte rör sig så mycket, utan har ofta en ståndplats där den i skydd väntar och lurpassar på bytesfisk.

Storlek och tillväxt

Gäddan växer hela livet, och honorna blir normalt sett större än hannarna, som stannar vid ca 7kg och 120 cm. Hongäddan kan nå en vikt på över tjugo kilo och bli nästan 1.5 meter lång. Under normalgoda förutsättningar växer gäddan fort, och honan blir könsmogen redan efter omkring 3 år då den kan vara 35 cm.

Sportfiskerekord

Det rådande svenska sportfiskerekordet är på ca 21.07 kg, men gäddan kan nå vikter långt över 20 kg under gynnsamma förhållanden.

Fisketips

Gäddan lever ensam och försvarar sina födorevir som den helst upprätthåller nära växtbestånd där det finns gott om beten. Däremellan gör den jaktvandringar, och pausar ibland vid t.ex. en grynna. Variera ditt fiske och leta efter gäddan. De riktigt stora gäddorna står oftast på mellan 5 och 10 meters djup, men normala gäddor kan ibland gå mycket grunt. Fiska därför både i ytan, nära stranden och runt grynnor, vassar och djupkanter. Om vinden har legat på i en riktning i flera dagar, händer det att gäddor samlas på sidan dit det blåser och väntar på byten med huvudet ”mot” vinden. Gäddan kan fiskas på allt från fluga till mete med betesfisk. Om du spinnfiskar med drag, variera ditt fiske och gör ett eller två spinstopp. En allt populärare fiskemetod efter gädda på senare år är sk Jerkbait. Detta är en speciell typ av fiskliknande drag som rycks fram nära ytan. Klassiska beten för gädda är annars skeddrag (t.ex. ABU’s atom) och Wobblers (t.ex Zalt eller HiLo). Även mete med död och levande fisk är mycket effektivt.

mört

Mört – Rutilus rutilus

Mörten är normalt sett en liten fisk som oftast inte blir mer än ca 20 cm lång, men den kan bli upp till 50 cm. Den väger vanligen inte mer än ett halvt kilo. Kroppen har en blåaktig silvertonad färg som övergår i vitt vid magen.

Utbredning

Mörtens utbredningsområde sträcker sig över hela Europa förutom området kring medelhavet, och även österut in i Sibirien.
I Sverige finns den över hela landet.

Storlek och tillväxt

Mörten leker i maj och juni och kan då lägga upp till 100 000 ägg, som kläcks efter 4 till 10 dagar. Mörten anpassar sig efter de lokala förutsättningarna och äter växtdelar såsom mossa och alger i djupare vatten eller små blötdjur, insektslarver och insekter som den fångar på vattenytan. Bland mörtens naturliga fiender finns abborre och gädda. Mörten lever cirka 25 år.

Sportfiskerekord

1,7 kg