Om Föreningen

Mäsen m.fl. sjöars fiskevårdsområdesförening

Vattenförvaltare:  Mäsen med flera sjöars-fiskevårdsområdesförening. Sjöar: Området innehåller 10 sjöar samt tillhörande vattendrag. Mäse 467 ha, Oklången 258 ha, Skärsjön 41 ha, Buasjön 20 ha, Öresjön 12 ha Mjölnesjön 7 ha, Björkesjön 6 ha, Högsjön 4 ha,Stora Kvarnsjön ha, (*Lilla Kvarnsjön 1 ha. se nedan)

Belägenhet: Karl Gustav c:a 30 km NO Varberg. Från riksväg 41 tag mot Kungsäter i Derome. Kör genom Grimmared. Vid Stackenäs tag höger mot Karl Gustav.

Båtuthyrning: Information hos Jan Holtschmit, Dammeberg 0702929987 i Mäsen.

Fiskarter: abborre, brax, gädda, gös,mört, nors, sarv, sutare, och ål. Nors förekommer i Mäsen. gös och sarv i Oklången. Alla intäkter från kortförsäljning återgår till förbättringar av fiskevattnen.

Fiskevattentyper: Skogssjöar med omgivande åkermarker, höga berg och ren skogsmark. Mäsen och Oklången är stora sjöar med bra fiske. Mäsen är en av Hallands djupaste sjöar med sina dryga 60 m. Mäsens norsförekomst bidrar till stora abborrar. Stora exemplaren av gädda fiskas bäst i Mäsen och Oklången.

Logimöjligheter: Stugor finns i området.Information och bokning genom www.skogochfisketurisum.com.

Jan Holtschmit, Dammeberg 0702929987

Parkeringsmöjligheter: Parkering sker på anvisad plats, se karta.Vill du ställa bilen på annan plats, fråga först!
!Vi önskar er en trevlig vistelse.